Toimintaperiaatteet


Toimintamme periaatteena on kuntouttaa asukas selviytymään arkipäivän elämästään mahdollisimman itsenäisesti, toimintakyvyn ja elämän laadun paraneminen.

Perustason valmiuksien vahvistaminen; henkilökohtainen hygienia, oman huoneen ja ympäristön siisteys, vaatehuollon harjoittelu, keittiötaitojen opettelu, sosiaalisten taitojen harjoittelu ja vahvistaminen.

Kodissa toimitaan kuntouttavan hoitotyön ja yhteisöhoidon periaatteella. Jokaisen asukkaan voimavarat ja aikaisemmat vahvuudet huomioidaan yksilöllisesti. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Asukkaiden voimavaroja ylläpidetään ja edistetään pitämällä heitä mukana päivittäisissä kodin tehtävissä ja harrastuksissa.

Yhteistyössä on voimaa. Talon säännöt ovat yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa laaditut ja hyväksytyt. Asukkaiden kanssa käsitellään yhdessä ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan tulevia tapahtumia. Opetellaan yhdessä oloa ja toisten huomioimista.

Tuetut asumis-
ja kuntoutumispalvelut

Helena-Koti Oy
Laitisenmäki, 73320 Nilsiä

017-4633711

Sähköposti: taina@helena-koti.fi
www.helena-koti.fi